Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
יסודות הניתוח הטכני - חלק א'
מציג תוצאות 1 עד 3 מתוך 3
 1. #1
  מנתח טכני בכיר רונן_מנוח's Avatar
  תאריך הצטרפות
  Sep 2008
  מיקום
  ליצירת קשר ronen.manoach@gmail.com
  הודעות
  53

  ברירת מחדל יסודות הניתוח הטכני - חלק א'

  Share |
  ניתוח טכני - הגדרה:
  הניתוח הטכני הינו מדע החוקר התנהגות שווקים בהתבסס על גרפים, למטרת חיזוין של מגמות מחירים עתידיות.

  האנליזה הטכנית מאפשרת יצירת תחזית צמודת הסתברות להתרחשויות מסוימות ובעזרת הסתברויות אלו להעריך תנועת המחירים העתידית בשוקי ההון, ע"פ נתוני עבר של המחיר, הנפח וזמן המסחר של הנכס הנבדק.

  שני פרמטרים מרכזיים משמשים את המנתח הטכני: מחירים ונפח המסחר.
  שני פרמטרים אלו מופיעים על גרף הנכס המנותח.

  הנחות היסוד עליהן נסמכת האנליזה הטכנית הינן:

  1. המחירים ונפח המסחר, כפי שהם מופיעים על הגרף, מספקים את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע האנליזה הטכנית.
  אין צורך לשלב נתונים נוספים על מנת להסיק מסקנות מבוססות הסתברות מהניתוח הטכני של נכס כלשהו.

  2. השוק נע בגלים והתנהגותו איננה סתמית או שרירותית לאורך זמן.

  3. ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

  הערות:

  אין ספק כי תנועות השוק ומגמותיו מושפעות לא במעט מפסיכולוגיה והתנהגות ההמונים. חקר פסיכולוגיית המשקיעים וניסיון לצפות את התנהגותם על פי תקדימי העבר, שהרי אופי האדם איננו משתנה, הינם ממרכיבי הניתוח הטכני.
  -----

  ליד הניתוח הטכני ובצמוד לו מתקיימת תורת "אסטרטגיה של ההשקעה" המנחה את הסוחר בתהליכי המסחר השונים: כניסה, ניהול ויציאה מפוזיציה.

  השוק נע בגלים

  הגל הראשי (Primary wave)
  נמשך מספר חודשים עד מספר שנים. נקרא גם גל ארוך טווח ונצפה בגרף שבועי (סקאלה לוגריטמית) הפרוס לאורך שנתיים (לפחות).
  הגל הראשי מחולק למקטעים שכל אחד מהם מכיל גל משני.
  [מטרת ניתוח הגל הראשי היא לאתר את נקודת ההתחלה של הגל המשני הנוכחי].

  הגל המשני (Secondary wave)

  נמשך מספר שבועות עד מספר חודשים. נקרא גם גל טווח ביניים ונצפה בגרף יומי הפרוס על פני שישה חודשים (לפחות).
  הגל המשני מהווה מקטע בתוך הגל הראשי.
  הגל המשני מחולק למקטעים שכל אחד מהם מכיל גל מינורי.
  [מטרת ניתוח הגל המשני היא לקבוע האם ראוי להיכנס לפוזיציה בנייר זה, ובאיזה כיוון].

  הגל המינורי (Negligible wave)
  נמשך מספר ימים עד מספר שבועות. נקרא גם גל טווח קצר או הגל הזניח ונצפה בגרף יומי הפרוס על פני חודש (לפחות).
  הגל המינורי מהווה מקטע בתוך הגל המשני.
  הגל המינורי מחולק למקטעים שכל אחד מהם מכיל תנועה בכיוון מוגדר.
  [מטרת ניתוח הגל המינורי היא לקבוע את תזמון הכניסה לפוזיציה בנייר זה].

  לכל גל אחד משלושה מצבים:
  מגמה עולה, מגמה יורדת או חוסר מגמה.
  המגמה היא תאור מצבו של הגל.

  הסתייגות:
  סוחרים תוך-יומיים וסוחרי סווינג משתמשים בהגדרות זמן שונות לאפיון הגלים.

  גרף שבועי
  גרף מחירים שכל נקודה (עמודה או נר) עליו, מייצגת את מחירי שבוע מסחר.

  גרף יומי
  גרף מחירים שכל נקודה (עמודה או נר) עליו, מייצגת את מחירי יום מסחר.

  (קיימים גם גרף חודשי וגרפים לפרקי זמן שונים בתוך יום מסחר הנמדדים בדקות).

  גל (Wave או Cycle)
  התפשטות או התקדמות מתמשכת של מחירים על פני ציר הזמן בגרף המחירים, בתנועות עולות ו/או יורדות לסירוגין. גל מורכב משלושה מקטעים לפחות.


  מקטע (Segment)
  מקטע הוא חלק מגל, בעל תנועה מוגדרת בין שיא לשפל או להיפך.
  שיא (Peak)
  תוצאה גבוהה קיצונית במדידת המחירים על פני מקטע בגל, לאחריו נקבע שפל חדש.
  אזור על הגרף, מעל לשוק בו לחץ המכירות גדול דיו כדי לבלום (לפחות זמנית) את עליות המחירים (מכונה גם "נקודת התנגדות").
  במידה ולא נקבע שפל חדש, והשיא נפרץ כלפי מעלה, יתבטל השיא ותיערך מדידה של תוצאה גבוהה קיצונית חדשה.

  באיתור השיאים יש לבחון רק את השערים הגבוהים של הנקודות על ציר הזמן (שער גבוה שבועי, שער גבוה יומי וכו') אין להתייחס לשערי פתיחה או שערי סגירה.

  שפל (Bottom)
  תוצאה נמוכה קיצונית במדידת המחירים על פני מקטע בגל, לאחריו נקבע שיא חדש.
  אזור על הגרף, מתחת לשוק בו לחץ הקניות גדול דיו כדי לבלום (לפחות זמנית) את ירידות המחירים (מכונה גם "נקודת תמיכה").
  במידה ולא נקבע שיא חדש, והשפל נשבר מטה, תיערך מדידה של תוצאה נמוכה קיצונית חדשה.
  באיתור השפלים יש לבחון רק את השערים הנמוכים של הנקודות על ציר הזמן (שער נמוך שבועי, שער נמוך יומי וכו') אין להתייחס לשערי פתיחה או שערי סגירה.

  מגמת עליה בגל (Uptrend או Bullish trend)
  מוגדרת כסדרה של שפלים ושיאים עולים. כל נקודת שפל תהיה גבוהה מזו שקדמה לה וכך גם נקודות השיא.
  המינימום לקביעת מגמה עולה הוא 2 שפלים עולים (או שאינם יורדים) ו-2 שיאים עולים.
  מגמת עליה תתחיל בשפל.


  בגל עולה, כל נקודת שיא תלווה במחזור גבוה מזה שליווה את נקודת השיא הקודמת.

  מגמת ירידה בגל (Downtrend או Bearish trend)
  מוגדרת כסדרה של שיאים ושפלים יורדים. כל נקודת שיא תהיה נמוכה מזו שקדמה לה וכך גם נקודות השפל.
  המינימום לקביעת מגמה יורדת הוא 2 שיאים יורדים (או שאינם עולים) ו-2 שפלים יורדים.
  מגמת ירידה תתחיל בשיא.


  בגל יורד, כל נקודת שפל תלווה במחזור גבוה מזה שליווה את נקודת השפל הקודמת.

  גל ללא מגמה (No trend)
  (מכונה גם "דשדוש"), הוא גל שלא זוהתה בו מגמה עולה או מגמה יורדת.
  גל חסר מגמה יכול להתקדם תוך התכנסות משרעת המחירים, התבדרות משרעת המחירים או שמירה על משרעת קבועה ("תעלת דשדוש").
  תנועה (Movement)-
  התקדמות בכיוון מוגדר של המחירים (עולה או יורד), שלא קיים בו מבנה של מגמה.

  תנועה מגמתית (Trend movement)-
  תנועה בכיוון המגמה. במגמה עולה תהיה התנועה עולה ובמגמה יורדת, תנועה התנועה כלפי מטה.
  תנועה מגמתית תלווה בעליה במחזורים.

  תנועה אנטי מגמתית (Anti trend movement)-
  תנועה המנוגדת לכיוון המגמה. במגמה עולה תהיה התנועה כלפי מטה ואילו במגמה יורדת תהיה התנועה עולה.
  תנועה אנטי מגמתית תלווה בירידה (התכנסות) במחזורים.

  תיקון טכני (Technical adjustment)-
  תנועה אנטי מגמתית העלולה "לחסל" בין שליש לשני שליש מהתנועה המגמתית שקדמה לה.

  נקודת מפנה משמעותית (Significant turning point) -
  נקודה על פני גרף ארוך טווח (גרף שבועי לטווח של שנתיים לפחות) ממנה מתחילה תנועת המחירים הנוכחית לכיוון מוגדר (עולה או יורד).
  לרוב נצפה בגרף בשתי תנועות. נקודת המפגש ביניהן תהיה נקודת המפנה המשמעותית על גרף זה. במידה ולא מזוהות שתי תנועות על הגרף, יש להרחיב את טווח הזמן של הגרף מעבר לשנתיים, עד לאיתור שתי תנועות ונקודת המפגש ביניהן.  מחזור (Volume)-
  נפח המסחר (במניות או בתמורה כספית).

  ניתוח הגל הראשי צעד אחר צעד:

  1. הצג גרף עמודות שבועי (סקאלה לוגריתמית), בטווח של שנתיים (לפחות*) מהיום.

  2. מצא את נקודת המפנה המשמעותית האחרונה בגרף זה. נקודה זו תהיה נקודת ההתחלה של הגל הראשי הנוכחי.
  * במידה ולא זיהית נקודת מפנה על פני שנתיים, הרחב את פריסת הגרף במספר חודשים נוספים, עד לאיתור נקודת מפנה משמעותית על פני הגרף.


  3. לאחר זיהוי נקודת המפנה, צמצם את טווח הגרף והצג אותו מנקודת המפנה ועד היום.

  4. סמן את המקטעים בגל הראשי מנקודת המפנה המשמעותית ועד היום. כל מקטע שסימנת חייב להכיל גל (משני).


  5. סמן שפלים ושיאים.

  6. זהה את המקטע האחרון בגל הראשי וסמן את תאריך תחילתו. תאריך זה הוא "נקודת התחלת הגל המשני".

  ניתוח הגל המשני - צעד אחר צעד:

  1. הצג גרף עמודות, יומי, בטווח של ששה חודשים (לפחות*), שיכיל את נקודת התחלת הגל המשני. זהו גרף הגל המשני.

  * במידה ולא זיהית את נקודת התחלת הגל המשני, הרחב את פריסת הגרף במספר שבועות נוספים, עד לאיתור נקודת ההתחלה על פני הגרף.

  2. הגל המשני יכיל תבנית גל אחד או סדרת גלים. הגל המשני הנוכחי יהיה האחרון ברצף הגלים. זיהוי המגמה בגל המשני הנוכחי יחל בניתוח הגל המשני מתחילתו.


  3. סמן את המקטעים בגל המשני מנקודת ההתחלה ועד היום. כל מקטע שסימנת חייב להכיל גל (מינורי). במידה ולא איתרת גל בין שיא לשפל, אין זה מקטע תקף בגל המשני.

  4. סמן שיאים ושפלים על הגל המשני (החל מנקודת ההתחלה).  ==========================================
  המידע המובא לעיל ולהלן לרבות טקסט ותמונות (להלן "המידע") מבוסס על טיוטת ספר הנכתב ע"י ה"ה רונן מנוח (להלן "בעל הזכויות") והוא מהווה קניין רוחני ומוגן בזכויות יוצרים של בעל הזכויות.
  המידע מובא לידיעת הקוראים לצרכי הדרכה ולימוד ולשימושם האישי בלבד והוא מוצג As is.
  אין לעשות במידע, כולו או חלקים ממנו שימוש כלשהו לרבות עריכה, קיבוץ, העתקה או כל שימוש אחר (למעט צרכי לימוד אישי), אלא בהסכמתו המפורשת של בעל הזכויות, בפנייה מראש ובכתב.

 2. #2
  מנתח טכני בכיר רונן_מנוח's Avatar
  תאריך הצטרפות
  Sep 2008
  מיקום
  ליצירת קשר ronen.manoach@gmail.com
  הודעות
  53

  ברירת מחדל

  [המשך...]

  אפיון המגמה בגל המשני שניתחת:

  1. זהה את ארבעת הנקודות האחרונות (שני שיאים ושני שפלים) בגל המשני שציירת.

  2. נסה להגדיר מגמה עולה, תוך התחלה משפל, תנועה לשיא, שפל נוסף ושיא נוסף (על פי הגדרת מבנה המגמה העולה).

  במידה וזיהית מגמה עולה, זוהי מגמת הגל המשני הנוכחי.
  במידה ולא זיהית מגמה עולה -

  3. נסה להגדיר מגמה יורדת, תוך התחלה משיא, תנועה לשפל, שיא נוסף ושפל נוסף (על פי הגדרת מבנה המגמה היורדת).

  במידה וזיהית מגמה יורדת, זוהי מגמת הגל המשני הנוכחי.
  במידה ולא זיהית מגמה יורדת, יוגדר הגל המשני כחסר מגמה.
  ניתוח הגל המינורי - צעד אחר צעד:

  1. אתר על הגרף היומי את הגל המינורי האחרון (הנוכחי). (הגל המינורי הנוכחי הינו המקטע האחרון בגל המשני שאפיינת).

  2. המקטעים בגל המינורי אינם מכילים גל אלא מורכבים מתנועות עולות ו/או יורדות.

  3. סמן את התנועות של הגל המינורי. במידה והגל מתחיל בשפל, עקוב אחר המחיר היומי הגבוה בעמודה/ות המופיעות לאחר השפל, עד שתאתר נקודת שיא (שאין אחריה עליה). לאחר מכן עקוב אחר המחיר הנמוך היומי בעמודה/ות המופיעות לאחר השיא, עד שתאתר נקודת שפל (שאין אחריה ירידה). במידה והגל מתחיל בשיא, פעל בכיוון ההפוך.

  4. תנועה בגל המינורי יכולה להכיל יום בודד או מספר ימים.

  5. אפיין את המגמה בגל המינורי, על פי השיאים והשפלים האחרונים, בדומה לאפיון המגמה בגל המשני.

  ==========================================
  המידע המובא לעיל ולהלן לרבות טקסט ותמונות (להלן "המידע") מבוסס על טיוטת ספר הנכתב ע"י ה"ה רונן מנוח (להלן "בעל הזכויות") והוא מהווה קניין רוחני ומוגן בזכויות יוצרים של בעל הזכויות.
  המידע מובא לידיעת הקוראים לצרכי הדרכה ולימוד ולשימושם האישי בלבד והוא מוצג As is.
  אין לעשות במידע, כולו או חלקים ממנו שימוש כלשהו לרבות עריכה, קיבוץ, העתקה או כל שימוש אחר (למעט צרכי לימוד אישי), אלא בהסכמתו המפורשת של בעל הזכויות, בפנייה מראש ובכתב.

 3. #3

  ברירת מחדל

  יש לך המלצה על תכנת

מידע על האשכול

Users Browsing this Thread

1 גולשים צופים באשכול זה. (0 חברים 1 ואורחים )

תגיות בנושא זה

הרשאות פרסום

 • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
 • אין באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •