וזה כל עוד הצמד נסחר מתחת ל 1.2620 נעדיף מכירה בצמד.