שלום לכולם,

באשכול זה ניתן לכתוב על הצעות ייעול וקידום מערכת המסחר האוטומטי.

כל הצעת ייעול תיבחן לעומק ובמידה ותתאים תועבר ההצעה לצוות הפיתוח לצורך הוספתה למערכת המסחר.