פריצת 1478.30 = כניסה לקולים
שבירת 1476 = כניסה לפוטים