פריצת 1494.70 = כניסה לקולים
שבירת 1491.60 = כניסה לפוטים