פריצת 1457.60 = כניסה לקולים
שבירת 1454.20 = כניסה לפוטים