פריצת 1461.60 = כניסה לקולים
שבירת 1458.60 = כניסה לפוטים