צור קשר

חדשות האתר

 


הקלק כאן ותוכל ליהנות מעדכונים שוטפים ומהטבות שונות

חדש - קבוצת רכישה לביצוע מסחר בבורסה בחו"ל - תנאים אטרקטיביים במיוחד - לפרטים והצטרפות צור קשר

מסלולי מסחר בבורסה בישראל - תנאים אטרקטיביים במיוחד - צור קשר

לקבלת מידע נוסף אודות מערכות מסחר אוטומטי, מסחר בבורסה בארץ ובחול ועוד 0522963563 go4it@017.net.il

למעבר לזירת הפורומים לחץ כאן

 

 

הרשות לניירות ערך

הרשות לניירות ערך


לציבור הגולשים באתר החלטנו להעלות מאמר אודות הרשות לניירות ערך בישראל, לקבלת מידע נוסף תוכל לבקר באתר הרשות לניירות ערך - קצת הקדמה

רשות לניירות ערך היא רשות בישראל אשר תפקידה לעסוק בשמירה על ציבור המשקעים בניירות ערך. הרשות פועלת על פי חוק ניירות ערך
 משנת התשכ"ח-1968.

יושב ראש הרשות לניירות ערך וכן חברי הרשות מתמנים על פי החלטתו של שר האוצר, חלק מחברי הרשות מתמנים על ידי הציבור וחלק על ידי עובדי המדינה. הרשות לניירות ערך מעסיקה עובדים אשר מתפקידם לנהל את השמירה על ציבור המשקיעים בישראל, בין יתר התפקידים ניתן למצוא, רואה חשבון, עורכי דין, כלכלנים, אנשי מחשבים ועוד.

לאחרונה אנו עדים לביקורת ציבורית על רגולציית יתר בשוק ההון בישראל אשר גרמה לירידה משמעותית במחזורי המסחר בבורסה בישראל, על בעיה זו יצטרכו לתת פתרון בהול יושבת ראש הבורסה וחברי הדירקטוריון. 
 
- תפקידי הרשות לניירות ערך

כאמור, הרשות לניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ותפקידה המרכזי הוא שמירה על המשקיעים בניירות ערך.

בין היתר הרשות מטפלת בתחומים הבאים :

1. מתפקידה של הרשות לניירות ערך לתת היתרים לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעות חברות ניירות ערך לציבור המשקעים בישראל. תשקיף הוא מסמך הנותן למשקיע מידע אודות החברה שהוא שוקל להשקיע בה. בתשקיף מופיע תיאור של ניירות הערך המוצעים על ידי החברה, תיאור עסקי של החברה וכן הדוחות הכספיים שלה. על סמך הכתוב בתשקיף יכול המשקיע לקבל החלטה האם להשקיע בניירך הערך של חברה מסוימת או לא ולכן מתפקידה של הרשות לניירות ערך לוודא שהתשקיף מדויק ולא מוטה. 

2. הרשות לניירות ערך עוקבת אחר דוחות שוטפים שכל חברה הנסחרת בבורסה חייבת להגיש לאחר שהציעה ניירות ערך לציבור הרחב וכל עוד קיימים ניירות ערך של החברה בידי הציבור וזאת על מנת לעדכן את ציבור המשקעים בהתפתחויות בחברה. לאחר שניירות הערך נסחרים בבורסה חובה על החברה לפרסם דוחות פעם בשנה. דוח תקופתי אשר כולל דוחות כספיים, דוחות דירקטוריון החברה וכן דוחות מיידים אודות התרחשויות של אירועים מהותיים אשר עשויים להיות להם השפעה על החברה ו \ או מחיר נייר הערך כגון עסקה גדולה, פיטורים של בעלי תפקידים וכו'. הרשות לניירות ערך עוסקת במקביל במעקב אחר דיווחים של קרנות נאמנות.

3. פיקוח על ענף קרנות הנאמנות והסדרת הפעילות - במסגרת תפקידה זה מעניקה הרשות היתרים לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור המשקיעים. תשקיף קרן הנאמנות כולל פרטים שונים על הצעת היחידות, מדיניות ההשקעה של הקרן ודרכי פעולתה, תיאור של החברה שמנהלת את נכסי הקרן, נתונים על הרכב הנכסים של הקרן, תשואת הקרן יחסית למדדי ניירות ערך הרלוונטיים, עלויות שונות הכרוכות בניהול הקרן, דוחות כספיים של הקרן. לתשקיף יש תוקף והוא אינו עולה על 12 חודשים מיום הפרסום שלו ולכן על מנת להבטיח רציפות בהצעת יחידות קרן הנאמנות לציבור המשקעים מחובתו של מנהל הקרן לפרסם תשקיף לפחות אחת לשנה על מנת לתת לציבור המשקיעים תמונה מלאה על התנהלותה של הקרן.

4. מעקב אחרי מפרטים של הצעות רכש - הצעת רכש היא כלי המאפשר לאזרח אשר מעוניין לרכוש מציבור המשקעים ניירות ערך של תאגיד, בין אם לצורך יצירת או הגדלת האחזקות שלו ( אפילו לרכוש עד 100% משווי חברה ) ובין אם לצורך השתלטות על תאגיד כלשהו.

5. אחד מתפקידה החשובים של הרשות לניירות ערך הוא פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה בישראל. תחת תפקידה זו מתבקשת הרשות לניירות ערך על ידי הבורסה לבחון הצעות שונות לתיקון ושיפור תקנון הבורסה המוצעות על ידה ולהמליץ לשר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לאשר אותם, תיקונים אשר נראים לרשות כמתאימים וכן לאשר הנחיות שונות. בנוסף הרשות לניירות ערך עוסקת בפיקוח על מסחר בבורסה בליווי דיוני דירקטוריון הבורסה ובפניות ציבור אשר עניינם הפעילות בבורסה.

6.  רישוי מנהלי תיקים ויועצי השקעות - הרשות מפקחת על מילוי חובותיהם וטיפול בעברות משמעת. במסגרת הרישיון המוענק למנהל תיקים ויועצי השקעות, עורכת הרשות בחינות מקצועיות, מרכזת את רישום המתמחים ומפקחת על ההתמחות עצמה, מטפלת בבקשות שונות לקבלת פטור מבחינות, מפקחת על מילוי חובותיהם בהתאם לחוק וכן מטפלת בחשדות על עברות משמעת כפי שהוגדרו בחוק.

7. עריכת חקירות לפי הוראת יושב ראש הרשות - בעבירות על חוק לניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק השקעות משותפות בנאמנות וכן בעברות על חוקים נוספים אשר קשורים לניירות ערך בישראל.גולשים שהתעניינו במאמר זה התעניינו גם :
מסחר יומי

• מידע זה מוגש כאינפורמציה בלבד.
• אין במאמר זו להוות המלצה או חוות דעת בקשר לעיסוק במסחר בבורסה.
• קבלת החלטה כלשהי המתבססת על מאמר זה הינה על אחריותו של הקורא בלבד.

מסחר אוטומטי זה Go4it